ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow กิจกรรม
Saturday, 21 July 2018
 
 
สถิติเข้าชม

Website counter

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
เจคนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗

 map

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม

 map

แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

กิจกรรม
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 349
การอบรมความรู้คดีฟอกเงิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 339
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 365
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 253
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 909
รรท.ผบก.ภ.จว.ตรวจเยี่ยมทางต่างระดับ กม.๖๓ ถนนพระราม ๒ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 804
วันตำรวจประจำปี 2556 ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 927
อบรม ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 829
โครงการฝึกอบรมการป้ิองกันตัวด้วยกระบอกกัสปาตอง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 328
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1621
การฝึกอบรมการถ่ายทอดการดำเนินการตามคำรับรองฯ พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1463
การอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสืบสวน พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 2087
สภากาแฟ ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1873
พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตรของข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2152
การฝึกยุทธวิธีในรอบ 6 เดือน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 428
พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สส.เป็นประธานพิธีมอบธง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3479
มอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและเสื้อชูชีพ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1836
ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1702
ปล่อยแถวไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1903
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 341
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1327
ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1396
กิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๕ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1337
ข้าราชการตำรวจเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1733
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2541
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1587
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1312
ผวจ.สส.เป็นประธานในการ ประชุม กต.ตร. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1464
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 441
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภ.๗ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1811
พิธีประดับยศ ร.ต.ต. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1874
ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1796
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2124
พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต.เข้าพบ นายประภาศ บุญยินดี ผวจ.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2309
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1993
โครงการอบรมความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และมอบหมวกนิรภัย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2350
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2450
โครงการ "ตำรวจภูธรภาค ๗ ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อของแผ่นดิน" ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 308
พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช รอง ผบช.ภ.๗ มาตรวจเยี่ยม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 4097
พระราชกฤษฎีกา admin02 2820
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3112
โครงการผู้บังคับบัญฃาเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1508
พล.ต.ท.สมโชค เจริญพร ตรวจราชการ ภ.จว.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2326
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1658
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายปัองกันอาชญากรรมประชาชน ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1740
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2527
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1807
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2195
ผบช.ภ.๗ แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1715
กิจกรรม ๕ ส. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1624
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 136

sing

 
Top! Top!