ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow กิจกรรม
Saturday, 26 May 2018
 
 
สถิติเข้าชม

Website counter

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
เจคนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗

 map

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม

 map

แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

กิจกรรม
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 324
การอบรมความรู้คดีฟอกเงิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 316
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 343
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 225
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 884
รรท.ผบก.ภ.จว.ตรวจเยี่ยมทางต่างระดับ กม.๖๓ ถนนพระราม ๒ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 704
วันตำรวจประจำปี 2556 ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 905
อบรม ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 806
โครงการฝึกอบรมการป้ิองกันตัวด้วยกระบอกกัสปาตอง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 301
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1600
การฝึกอบรมการถ่ายทอดการดำเนินการตามคำรับรองฯ พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1438
การอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสืบสวน พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 2059
สภากาแฟ ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1858
พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตรของข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2128
การฝึกยุทธวิธีในรอบ 6 เดือน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 400
พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สส.เป็นประธานพิธีมอบธง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3436
มอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและเสื้อชูชีพ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1823
ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1668
ปล่อยแถวไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1884
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 312
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1310
ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1371
กิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๕ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1313
ข้าราชการตำรวจเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1712
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2507
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1557
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1285
ผวจ.สส.เป็นประธานในการ ประชุม กต.ตร. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1438
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 412
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภ.๗ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1786
พิธีประดับยศ ร.ต.ต. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1850
ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1767
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2098
พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต.เข้าพบ นายประภาศ บุญยินดี ผวจ.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2286
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1970
โครงการอบรมความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และมอบหมวกนิรภัย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2328
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2423
โครงการ "ตำรวจภูธรภาค ๗ ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อของแผ่นดิน" ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 282
พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช รอง ผบช.ภ.๗ มาตรวจเยี่ยม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 4053
พระราชกฤษฎีกา admin02 2776
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3093
โครงการผู้บังคับบัญฃาเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1477
พล.ต.ท.สมโชค เจริญพร ตรวจราชการ ภ.จว.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2292
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1636
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายปัองกันอาชญากรรมประชาชน ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1715
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2499
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1773
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2169
ผบช.ภ.๗ แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1687
กิจกรรม ๕ ส. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1593
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 136

sing

 
Top! Top!