ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow กิจกรรม
Saturday, 17 November 2018
 
 
สถิติเข้าชม

Website counter

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค๗


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

กิจกรรม
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 412
การอบรมความรู้คดีฟอกเงิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 416
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 417
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 321
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 954
รรท.ผบก.ภ.จว.ตรวจเยี่ยมทางต่างระดับ กม.๖๓ ถนนพระราม ๒ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1097
วันตำรวจประจำปี 2556 ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 984
อบรม ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 887
โครงการฝึกอบรมการป้ิองกันตัวด้วยกระบอกกัสปาตอง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 426
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1674
การฝึกอบรมการถ่ายทอดการดำเนินการตามคำรับรองฯ พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1654
การอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสืบสวน พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 2156
สภากาแฟ ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1926
พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตรของข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2265
การฝึกยุทธวิธีในรอบ 6 เดือน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 469
พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สส.เป็นประธานพิธีมอบธง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3580
มอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและเสื้อชูชีพ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1874
ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1746
ปล่อยแถวไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1987
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 391
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1375
ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1469
กิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๕ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1457
ข้าราชการตำรวจเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1789
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2609
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1644
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1404
ผวจ.สส.เป็นประธานในการ ประชุม กต.ตร. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1540
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 506
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภ.๗ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1879
พิธีประดับยศ ร.ต.ต. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1918
ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1855
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2205
พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต.เข้าพบ นายประภาศ บุญยินดี ผวจ.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2438
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2053
โครงการอบรมความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และมอบหมวกนิรภัย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2430
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2547
โครงการ "ตำรวจภูธรภาค ๗ ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อของแผ่นดิน" ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 380
พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช รอง ผบช.ภ.๗ มาตรวจเยี่ยม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 4203
พระราชกฤษฎีกา admin02 2956
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3181
โครงการผู้บังคับบัญฃาเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1581
พล.ต.ท.สมโชค เจริญพร ตรวจราชการ ภ.จว.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2406
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1720
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายปัองกันอาชญากรรมประชาชน ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1796
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2610
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1859
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2246
ผบช.ภ.๗ แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1801
กิจกรรม ๕ ส. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1703
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 136

sing

 
Top! Top!