ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow กิจกรรม
Tuesday, 20 March 2018
 
 
สถิติเข้าชม

Website counter

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
เจคนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค ๗

 map

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม

 map

แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

กิจกรรม
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 288
การอบรมความรู้คดีฟอกเงิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 280
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 313
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 183
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 851
รรท.ผบก.ภ.จว.ตรวจเยี่ยมทางต่างระดับ กม.๖๓ ถนนพระราม ๒ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 548
วันตำรวจประจำปี 2556 ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 865
อบรม ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 782
โครงการฝึกอบรมการป้ิองกันตัวด้วยกระบอกกัสปาตอง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 266
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1569
การฝึกอบรมการถ่ายทอดการดำเนินการตามคำรับรองฯ พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1409
การอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสืบสวน พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 2021
สภากาแฟ ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1831
พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตรของข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2091
การฝึกยุทธวิธีในรอบ 6 เดือน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 365
พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สส.เป็นประธานพิธีมอบธง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3381
มอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและเสื้อชูชีพ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1802
ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1634
ปล่อยแถวไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1847
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 268
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1283
ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1336
กิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๕ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1277
ข้าราชการตำรวจเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1679
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2476
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1527
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1262
ผวจ.สส.เป็นประธานในการ ประชุม กต.ตร. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1407
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 382
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภ.๗ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1745
พิธีประดับยศ ร.ต.ต. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1809
ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1736
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2068
พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต.เข้าพบ นายประภาศ บุญยินดี ผวจ.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2238
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1950
โครงการอบรมความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และมอบหมวกนิรภัย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2303
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2399
โครงการ "ตำรวจภูธรภาค ๗ ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อของแผ่นดิน" ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 233
พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช รอง ผบช.ภ.๗ มาตรวจเยี่ยม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3994
พระราชกฤษฎีกา admin02 2708
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3057
โครงการผู้บังคับบัญฃาเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1443
พล.ต.ท.สมโชค เจริญพร ตรวจราชการ ภ.จว.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2249
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1597
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายปัองกันอาชญากรรมประชาชน ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1682
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2459
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1735
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2129
ผบช.ภ.๗ แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1653
กิจกรรม ๕ ส. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1560
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 136

sing

 
Top! Top!