ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow กิจกรรม
Wednesday, 23 January 2019
 
 
สถิติเข้าชม
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค๗


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

กิจกรรม
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 456
การอบรมความรู้คดีฟอกเงิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 450
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อความเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 462
ปล่อยแถวระดมกวาดล้างช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 368
เข้าแถวเคารพธงชาติ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 993
รรท.ผบก.ภ.จว.ตรวจเยี่ยมทางต่างระดับ กม.๖๓ ถนนพระราม ๒ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1247
วันตำรวจประจำปี 2556 ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1019
อบรม ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 921
โครงการฝึกอบรมการป้ิองกันตัวด้วยกระบอกกัสปาตอง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 463
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1716
การฝึกอบรมการถ่ายทอดการดำเนินการตามคำรับรองฯ พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1693
การอบรมโครงการพัฒนาเทคนิคการสืบสวน พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 2186
สภากาแฟ ร.ต.ต.หญิงสายวสันฏ์ พิทักษ์พันธ์ราช 1961
พิธีประดับยศชั้นสัญญาบัตรของข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2294
การฝึกยุทธวิธีในรอบ 6 เดือน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 511
พ.ต.อ.อำนวย วรญาวิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สส.เป็นประธานพิธีมอบธง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3619
มอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายและเสื้อชูชีพ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1916
ผบช.ภ.๗ ประชุมเร่งรัดคดี พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1778
ปล่อยแถวไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ส.ต.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2021
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 436
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1401
ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1520
กิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๕ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1495
ข้าราชการตำรวจเดินทางไปศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการ ป.ป.ส. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1828
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.๗ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2643
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1684
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1440
ผวจ.สส.เป็นประธานในการ ประชุม กต.ตร. ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1583
ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 556
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภ.๗ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1928
พิธีประดับยศ ร.ต.ต. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1950
ตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1893
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2231
พล.ต.ต.รังสิต พิริยายน ผบก.กต.๗ จต.เข้าพบ นายประภาศ บุญยินดี ผวจ.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2476
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2085
โครงการอบรมความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และมอบหมวกนิรภัย จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2461
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามเดินทางไปปฏิบัติภารกิจควบคุมฝูงชนในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2589
โครงการ "ตำรวจภูธรภาค ๗ ร้อยดวงใจ อาลัยพ่อของแผ่นดิน" ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 418
พล.ต.ต.ณรงค์ ศิวาพานิช รอง ผบช.ภ.๗ มาตรวจเยี่ยม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 4277
พระราชกฤษฎีกา admin02 3027
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 3224
โครงการผู้บังคับบัญฃาเข้มแข็ง ในการควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี ในสถานการณ์ควบคุมฝูงชน จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1613
พล.ต.ท.สมโชค เจริญพร ตรวจราชการ ภ.จว.สส. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2443
พล.ต.ต.คำรบ ปัญญาแก้ว และคณะ ตรวจเยี่ยม ภ.จว.สมุทรสงคราม ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1757
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายปัองกันอาชญากรรมประชาชน ส.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1829
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2650
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1903
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 2284
ผบช.ภ.๗ แถลงข่าวจับกุมคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน 1834
กิจกรรม ๕ ส. พ.ต.ท.ประโยชน์ โพธิเงิน 1745
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 138

sing

 
Top! Top!