ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow ประวัติความเป็นมา
Wednesday, 16 October 2019
 
 
สถิติเข้าชม
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการปี ๖๒


 map

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


 map

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค๗


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

ประวัติความเป็นมา ภ.จว.สมุทรสงคราม
เขียนโดย ด.ต.ประจักษ์ นาคกล่ำ   

                         

ประวัติความเป็นมาตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม

            ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2468    บริเวณกองโรงเรียนทหารเรือ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตกลงยกให้แผนกตำรวจ มีเนื้อที่ 3 งาน 36  ตารางวา    ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางแก้ว ต. แม่กลอง  อ.เมือง  จ. สมุทรสงคราม   เป็นอาคารชั้นเดียวยกสูง  มีมุขตรงกลาง   กว้าง 5 วา ยาว 17 วา  โดยในขณะนั้นยังมีฐานะเป็น  กองร้อยตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม   ต่อมาในปี พ.ศ.2488    ได้รับการยกฐานะ     เป็นกองกำกับการตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม    โดยมี    สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
อยู่ร่วมด้วย แต่อยู่ใต้การควบคุมกำกับการดูแลของกองร้อยตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม อีกชั้นหนึ่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่  ตั้งอยู่เลขที่  11  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นอาคาร 2 ชั้น  กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  ตั้งอยู่ชั้นที่ 2 ของอาคาร และ สถานีตำรวจ ภูธรเมืองสมุทรสงคราม   อยู่ชั้นล่างของอาคาร

                           เนื่องจากที่ทำการเดิมคับแคบและต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปี พ.ศ. 2537  จึงได้รับงบประมาณ จำนวน 8,294,023 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 24  ไร่ 1งาน 27 ตารางวา   เลขที่   100/20   หมู่. 1     ต.ลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม   มีผู้บังคับการเป็นหัวหน้า   ก่อสร้างแล้วเสร็จและย้ายที่ทำการจากเดิม ที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม มาอยู่ที่ทำการใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539   จนถึงปัจจุบัน

< ก่อนหน้า

sing

 
Top! Top!